CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw

CURVE Fit VMSOPHIA Moda Vero Jeans Curve Skinny txp7nqBw

Curve VMSOPHIA Fit Skinny Vero Moda CURVE Jeans
Bøker
Forfattere
Fit Vero Jeans CURVE Curve Skinny Moda VMSOPHIA Verk
Ingen treff
Forfattere:
ISBN:
9788245022896
Utgitt:
Moda Vero CURVE Fit Curve Skinny Jeans VMSOPHIA Utgave:
1
Sider:
213
Vila Bluser Bluser VICAVA Vila VICAVA HZwndqEH
VMSOPHIA Curve Fit Moda Jeans Vero CURVE Skinny Vår sosiale virkelighet

Vår sosiale virkelighet
En introduksjon til hverdagslivets sosiologi

Sosiologifaget handler om hvordan mennesker danner samfunn gjennom samhandling og institusjonsbygging, og om hvordan samfunnet legger føringer for individers liv og muligheter. Derfor er dagligdagse erfaringer alltid interessante å undersøke sosiologisk. Hverdagen formes kontinuerlig av individene som befolker den, samtidig som den utgjør rammene rundt våre liv.

I denne boka undersøker forfatterne hvordan fenomener som kaféliv, festivalglede, naboskap, mat, internett, fysiske rom, studier, by og bygd kan forstås ved å anvende sosiologiske perspektiver. Kapitlene bidrar til ny innsikt ved at den gjenkjennbare hverdagen analyseres og forstås ved hjelp av sosiologiens begreper og innfallsvinkler. Avslutningsvis tar boka opp hvordan man metodisk kan gå frem når man vil gjøre hverdagslivet til gjenstand for studier og eksperimenter.

Boka henvender seg til studenter og forskere innenfor samfunnsvitenskap som interesserer seg for hverdagen som studieobjekt, og den vil også være til inspirasjon for andre som ønsker å sette sine egne hverdagserfaringer under en sosiologisk lupe.

Forfatterne er ansatt ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og driver også arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Ida Marie Henriksen, Lisbeth Elvira Levang og Marianne Skaar er stipendiater i sosiologi, mens Aksel Tjora er professor i sosiologi og leder av Sosiologisk Poliklinikk.

Overmateriale: 72% bomull, 26% polyester, 2% elastan Materiale: Denim Vedlikeholdsråd: Håndvask, Maks krymping 5%