SEXY APPEARANCE SHEER Maidenform DEN BOTTOM 20 SHAPING Tights LIFTER HOSIERY dxawUBq SEXY APPEARANCE SHEER Maidenform DEN BOTTOM 20 SHAPING Tights LIFTER HOSIERY dxawUBq SEXY APPEARANCE SHEER Maidenform DEN BOTTOM 20 SHAPING Tights LIFTER HOSIERY dxawUBq

SEXY APPEARANCE SHEER Maidenform DEN BOTTOM 20 SHAPING Tights LIFTER HOSIERY dxawUBq

HOSIERY SEXY BOTTOM SHAPING LIFTER SHEER Maidenform APPEARANCE DEN Tights 20
Bøker
Forfattere
HOSIERY Maidenform BOTTOM 20 Tights DEN APPEARANCE LIFTER SHEER SHAPING SEXY Verk
Ingen treff
Forfattere:
ISBN:
9788245022896
Utgitt:
HOSIERY 20 LIFTER Maidenform DEN APPEARANCE SHEER Tights SEXY SHAPING BOTTOM Utgave:
1
Sider:
213
DENIM FEMININE TOM TAILOR FEMININE Skjorte TOM TAILOR DENIM wvqqPx7X
Maidenform Tights 20 SEXY LIFTER SHEER BOTTOM HOSIERY SHAPING DEN APPEARANCE Vår sosiale virkelighet

Vår sosiale virkelighet
En introduksjon til hverdagslivets sosiologi

Sosiologifaget handler om hvordan mennesker danner samfunn gjennom samhandling og institusjonsbygging, og om hvordan samfunnet legger føringer for individers liv og muligheter. Derfor er dagligdagse erfaringer alltid interessante å undersøke sosiologisk. Hverdagen formes kontinuerlig av individene som befolker den, samtidig som den utgjør rammene rundt våre liv.

I denne boka undersøker forfatterne hvordan fenomener som kaféliv, festivalglede, naboskap, mat, internett, fysiske rom, studier, by og bygd kan forstås ved å anvende sosiologiske perspektiver. Kapitlene bidrar til ny innsikt ved at den gjenkjennbare hverdagen analyseres og forstås ved hjelp av sosiologiens begreper og innfallsvinkler. Avslutningsvis tar boka opp hvordan man metodisk kan gå frem når man vil gjøre hverdagslivet til gjenstand for studier og eksperimenter.

Boka henvender seg til studenter og forskere innenfor samfunnsvitenskap som interesserer seg for hverdagen som studieobjekt, og den vil også være til inspirasjon for andre som ønsker å sette sine egne hverdagserfaringer under en sosiologisk lupe.

Forfatterne er ansatt ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU og driver også arbeidsfellesskapet Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim. Ida Marie Henriksen, Lisbeth Elvira Levang og Marianne Skaar er stipendiater i sosiologi, mens Aksel Tjora er professor i sosiologi og leder av Sosiologisk Poliklinikk.

Overmateriale: 74% polyamid, 26% elastan DEN: 20