DONNA Slim fit jeans Cheap Monday CB5wqUwR
Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew

Fotsid Fotsid kjole talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout 8O8q0Ew

Fotsid talkabout kjole kjole Fotsid talkabout talkabout talkabout kjole talkabout Fotsid Fotsid Fotsid kjole Tvister som gjelder banker og finansforetaks alminnelige virksomhet, blant annet misbruk av betalingskort, lån og kreditt, bankinnskudd, investeringsrådgivning, pant og annen sikkerhetsstillelse, samt kausjon.

Hva kan du klage på? 

Finansklagenemnda behandler klagesaker som gjelder privatpersoners kontraktsforhold med en bank, finansieringsselskap, kredittforetak eller fondsforvaltningsselskap. Det samme gjelder tvister med utenlandsk finansforetak, som tilbyr tilsvarende tjenester i Norge. Finansklagenemnda kan også behandle klager mot et verdipapirforetak når tvisten gjelder investeringsrådgivning.

Innen bank og finans kan vi kun behandle klager fra forbrukere, det vil si at vi ikke kan vurdere klager fra næringsdrivende. I tvister som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner (misbruk av betalingskort), er det finansselskapet som har klageadgang, jf. finansavtaleloven § 37 (2) b.

Du kan sende oss en klage ved å benytte vårt klageskjema.

Vår saksbehandling. 

Fotsid kjole Fotsid Fotsid talkabout Fotsid kjole kjole talkabout Fotsid kjole talkabout talkabout talkabout Finansklagenemndas saksbehandling er skriftlig, og vår vurdering tar utgangspunkt i sakens dokumenter. Saker som ikke er egnet for skriftlig saksbehandling, kan avvises fra klagebehandling.

Klager som gjelder bank, finans og verdipapir vil først bli vurdert av sekretariatet for Finansklagenemnda, avdeling for bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan bli fremlagt for Finansklagenemnda Bank. For mer informasjon om Finansklagenemnda Bank, klikk her.

For mer informasjon om saksgangen i Finansklagenemnda, klikk her. 

Du kan lese alle tidligere nemndsavgjørelser i vårt Filippa K K Filippa Hverdagskjole qPpYOP

Artikler knyttet til dette fagområdet

Se opp for svindel i form av "phishing"!

Fotsid Fotsid Fotsid talkabout talkabout talkabout talkabout kjole kjole Fotsid Fotsid talkabout kjole kjole Bank/finans: Bankkunden kan selv være delvis ansvarlig for tapet som en følge av svindel ved såkalt "phishing".

Forbrukerrådets gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet har tatt ut søksmål på vegne av ca. 180.000 andelseiere i DNB-fond. Saker som omfattes av søksmålet kan ikke behandles av Finansklagenemnda. 

Skal banken opplyse om dokumentavgift?

Bank/finans: Banken informerte ikke klager om dokumentavgift som ble utløst ved overføring av bolig til samboer. 

Skal banken dekke tapet etter misbruk av betalingskort?

talkabout talkabout kjole kjole talkabout talkabout talkabout Fotsid Fotsid kjole Fotsid kjole Fotsid Fotsid Bank/finans: Klagers bankkort ble misbrukt ved bruk av riktig PIN-kode, og spørsmålet for nemnda var om banken kunne holde klager ansvarlig for tapet. 

kjole kjole talkabout Fotsid talkabout talkabout Fotsid Fotsid Fotsid kjole talkabout Fotsid kjole talkabout Uttak i minibank - mottok kortholder pengene?

Bank/finans: Tvisten gjaldt spørsmålet om klager hadde mottatt pengene etter to uttak i samme minibank. 

Boliglån i sveitsiske franc - uforsvarlig rådgivning?

Bank/finans: Klager hadde ved kjøp av fritidsbolig tatt opp lån i sveitsiske franc (CHF), og mente at banken hadde gitt uforsvarlig rådgivning ved låneopptaket. 

Beregning av rente ved innløsing av fastrentelån

Bank/finans: Tvist om hvilken rentefot som skulle legges til grunn ved beregning av over-/underkurs ved førtidig innløsing av fastrentelån. 

Overmateriale: 80% viskose, 20% silke Fôr: 100% polyester
Jumper OBJMORGAN Object Object OBJMORGAN qT4g1xWS