Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0 Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0 Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0 Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0 Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0
Overmateriale: 66% polyamid, 19% viskose, 15% elastan Materiale: Blonde
A+

Topp AMOURETTE SPOTLIGHT Topp SPOTLIGHT Triumph AMOURETTE Triumph Triumph Søk

Oliver Bluser LABEL KURZARM s BLACK FO87qwd
Du er her:

Topp AMOURETTE Triumph AMOURETTE SPOTLIGHT SPOTLIGHT Triumph Triumph Topp wZ48pq6w0

FO har deltatt på høring i kirke -, utdanning- og forskningskomiteen med innspill til Meld. St. 16 (2016–2017)Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Med bakgrunn i våre innspill til arbeidet med meldingen, var vi noe skuffet over det endelige resultatet. FO mener at det særegne ved profesjonsutdanninger, i motsetning til rene akademiske fag, burde vært løftet fram i meldingen og behandlet i et eget kapittel. FO vektla i sitt innspill utfordringer knytta til finansiering av våre utdanninger - særlig sosionomutdanningen. Gode profesjonsutdanninger med variert undervisning og tett oppfølging av studenter er kostnadskrevende. FO mener derfor det ikke er mulig å diskutere kvalitet løsrevet fra rammene de opererer innenfor, og vi krever derfor bedre finansiering.

Innspillet til høringen kan leses her

AMOURETTE Topp SPOTLIGHT Triumph AMOURETTE Triumph SPOTLIGHT Triumph Topp
CorePublish publiseringsløsning
CROP New New HARPER Blazer Look Look dIOSw4TqS