Svar

Om tilpasset opplæring:

Alle elever har rett til tilpasset opplæring. Retten til tilpasset opplæring finner du i opplæringslovens kapittel 1. Målet er at alle elever skal lære best mulig ut fra sine evner og forutsetninger. Både elever som har utfordringer og elever som trenger ekstrautfordringer skal ha tilpassede undervisning og oppgaver. Dersom du mener ditt barn trenger mer tilpassing enn det som blir gitt, så bør du sende en skriftlig henvendelse (e-post eller brev) til skolen og be om bedre tilrettelegging. Nevn gjerne konkrete tiltak du mener vil fungere for ditt barn.

Jumpsuit SHOULDER OFF CARSTAR Carmakoma ONLY HnWICgFx4

Om spesialundervisning:

Elever som ikke når kompetansemålene i læreplanen, eller som trenger hjelp for å nå dem, kan ha rett til spesialundervisning. Det står i skjørt Part Two MATTY A line awZgqC. Spesialundervisning kan organiseres for én elev eller i en liten gruppe, avhengig av elevenes behov. Før elever får spesialundervisning, så skal skolen henvise til PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) slik at de kan gi en sakkyndig vurdering og anbefaling. Du kan også selv ta direkte kontakt med PPT.